Portal
Zajęcia dodatkowe
03.09.2017 Przedszkole Nr 2
grafika

Zajęcia dodatkowe

 

Oferta zajęć dodatkowych realizowanych w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 to:

 • język angielski
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia logopedyczne
 • rehabilitacja ruchowa dzieci
 • zabawy muzyczno-rytmiczne

W zajęciach dodatkowych uczestniczą wszystkie dzieci, a rodzice nie uiszczają żadnych dodatkowych opłat za te zajęcia. 

 

 

Zajęcia z języka angielskiego

 

Małe dzieci posiadają ogromny potencjał w przyswajaniu języka obcego. Nauka języka obcego, podobnie jak ich własnego przychodzi dzieciom do lat 6 zupełnie naturalnie, gdyż do tego wieku nie potrafią odróżnić różnicy w brzmieniu różnych języków obcych. Z łatwością mogą opanować dźwięki i słowa w każdym języku obcym. Powtarzanie  i naśladowanie dźwięków i słów nie sprawia małym dzieciom żadnej trudności.

 

Konsekwentna nauka drugiego języka od najmłodszych lat ma wpływ na kognitywny rozwój dziecka. Badania pokazują, że nauka drugiego języka wpływa pozytywnie na umiejętność krytycznego myślenia u dziecka, na jego kreatywność oraz elastyczność myślenia. Nauczanie języka ojczystego w przedszkolu przebiega w oparciu o podstawową formę działalności dziecka w wieku przedszkolnym - ZABAWĘ.  Poprzez uczenie się języka angielskiego możemy u dziecka rozwijać zdolności muzyczne, plastyczne i aktorskie.

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

 

„ Mowa otwiera przed dzieckiem drzwi,

które wcześniej były dla niego zamknięte”

 

            Mowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Prawidłowa komunikacja jest narzędziem w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w każdej sferze. Kluczowe jest więc kształtowanie mowy oraz prawidłowych wzorców mowy od najmłodszych lat.

 

Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku. Ich treści, formy, metody muszą być maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości.

 

Celem zajęć jest:

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
 • doskonalenie wymowy już ukształtowanej
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w  toku ćwiczeń
 • wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej

 

 

Zajęcia taneczne

 

Ruch jest bardzo ważnym elementem w życiu człowieka, a wyjątkowo istotnym w życiu dzieci. Dzięki niemu dadzą radę się one właściwie rozwijać zarazem fizycznie (ćwiczenie mięśni i ścięgien, lepsza kondycja), jak i psychicznie (dotlenienie mózgu, lepsza koordynacja ruchowa, lepsze postrzeganie przestrzenne). Aktywność ruchowa skutecznie rozładowuje niespożyte zasoby energii, które mają  w sobie nasze dzieci, a które trwale dają się we znaki rodzicom.

 Zajęcia taneczne przynoszą dziecku wiele korzyści. Oprócz niewątpliwej przyjemności jaką daje dziecku taniec, spełnia on również dużą rolę wychowawczą oraz pozytywnie wpływa na rozwój fizyczny. Dzięki nauce tańca rozwój dziecka będzie pełniejszy.

 

Zajęcia taneczne:

 •  wyrabiają nawyk utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 •  podnoszą sprawność psychomotoryczną dziecka
 • rozwijają wyobraźnię
 • wyzwalają pozytywne uczucia, przeżycia (śmiech, radość, zadowolenie, przyjemność)
 • wzmacniają dziecięcą wiarę we własne możliwości i dają poczucie pewności siebie
 • uczą samodzielności i umiejętności współpracy w grupie
 • uczą koordynacji przestrzenno-ruchowej
 • uczą słuchać, reagować ruchem na muzykę, reagować na jej nastrój
 • doskonalą poczucie rytmu u dzieci
 • kształtują smak estetyczny
 • uczą kroków, figur poszczególnych tańców oraz układów ruchowych
 • bawią

 

 

Zajęcia z rehabilitacji ruchowej dzieci

 

„…dobrze ukształtowanego dziecięcia trzeba pilnować, aby równie dobrze rosło,
aby tej pierwiastkowej budowy nie nadwerężyło, słabych zaś i źle utworzonych
tak należy kierować i prowadzić, ażeby te zboczenia sprostować i uchybienia,
ile można, naprawić”.

                                                                                                                     Jędrzej Śniadecki

 

Wiek przedszkolny jest czasem, kiedy dziecko najintensywniej się rozwija. Aby ten rozwój był w pełni prawidłowy konieczne jest ciągłe jego stymulowanie i nakierowywanie na właściwe tory. Większość nieprawidłowości w układzie szkieletowym oraz mięśniowym pojawiających się w okresie młodzieńczym, ma swoje podłoże powstania w niewłaściwym rozwoju ważnych układów i narządów w pierwszych latach życia dziecka.

Rehabilitacja ruchowa skierowana jest do dzieci, u których wady są wynikiem słabego umięśnienia, dystonii mięśniowej oraz nieprawidłowego nawyku  w utrzymywaniu postawy ciała.

Korekcja wad postawy  jest procesem  długotrwałym i może trwać kilka lat, musi też być przemyślana i konsekwentnie stosowana, aby dała oczekiwane rezultaty. Wady nie zauważone i nie korygowane nasilają się w miarę dojrzewania i dorastania dziecka. Nie korygowane w porę mogą nawet doprowadzić do trwałych zniekształceń i w konsekwencji do kalectwa.

 

Cele rehabilitacji ruchowej z wadami postawy jest:

 • skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego
 • wdrażanie do samoegzekwowania nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
 • wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa, uaktywnienie układu ruchowego oraz krążeniowo-oddechoweg

 

Zabawy muzyczno-ruchowe 

Jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze`a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna. Metoda ta poprzez ruch, spiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

    Zajęcia rytmiczne to  przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku  z przyjemnością. Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia  na zmiany zachodzące w muzyce,oswajania z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego,  tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce 

i muzykoterapią.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT