Portal
Rada Rodziców
30.09.2018 Przedszkole Nr 2
grafika

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców działająca przy Przedszkolu nr 2 jest społecznym organen reprezentującym wszystkich rodziców wychowanków przedszkola.

Wybory do  Rady Rodziców  przeprowadza  się  na pierwszym  zebraniu  rodziców
w  każdym  roku szkolnym.

W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem placówki i Radą Pedagogiczną.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalnosci statutowej przedszkola.

 

Skład Rady Rodziców Przedszkola nr 2 w roku szkolnym 2018/2019 

- Pani Marta Dyba - przewodnicząca

- Pani Emilia Bryś - zastępca przewodniczącego

- Pani Angelika Konewka - protokolant

- Pani Joanna Molęda - skarbnik

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 

a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli

 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców

 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności  kształcenia lub wychowania przedszkola

 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola

  

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT