Portal
Ramowy rozkład dnia
29.08.2018 Przedszkole Nr 2
grafika

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

 

 

6:00 – 7:00 Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań (czuwanie nad zabawą dzieci, przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek).

 

 

7:00 – 8:00 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie 
w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna z dzieckiem lub w małych zespołach. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw tematycznych, konstrukcyjno - technicznych, badawczych. Rozmowy swobodne i kierowane. Zabawy ogólnorozwojowe.

 

 

8:00 – 8:30 Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Kształtowanie nawyków higienicznych.

 

 

8:30 – 9:00 ŚNIADANIE. Kształtowanie nawyków związanych z kulturalnym spożywaniem posiłku.

 

 

9:00 – 10:00 Praca wychowawczo - dydaktyczna w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego. Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

 

 

10:00 – 11:15 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
(W przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach).

 

 

11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu. Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych. Kształtowanie nawyków higienicznych.

 

 

11:30 – 12:00 OBIAD. Kształtowanie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłku, rozwijanie i doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

 

 

12:00 – 13:00 Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:

 - odpoczynek /bajkoterapia/

 - zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne

 - zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne

 - praca stymulacyjno - kompensacyjna i indywidualna

 

 

13:00 – 13:45 Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie.

 

 

13:45 – 14:00 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

 

 

14:00 – 14:15 PODWIECZOREK. Kształtowanie nawyków związanych z kulturalnym spożywaniem posiłku.

 

 

14:15 – 15:00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

 

 

15:00 – 16:00 Zabawy dowolne zorganizowane przez nauczyciela. Praca indywidualna lub w małym zespole. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci (czuwanie nad zabawą dzieci, przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek). Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

 

 

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 9.00 – 14.00

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT